През Европа с кола

Лични данни и бисквтики (cookies)

Този сайт използва бисквитки за да следи дали знаете, че този сайт използва бисквитки и за събиране на статистическа информация за вашите посещения. Ако все още не знаете какво е бисквитка – информирайте се от статията в Уикипедия.

Доколкото ми е известно платформата, която използвам, използва бисквитки в следните два случая: когато влезете със своя потребителски профил (което вие не можете да направите, осен ако не хакнете сайта, в който случай едва ли се интересувате дали ви слагам бисквитки или не) и когато оставите коментар. За повече информация посетете сайта на платформата (само на английски) на http://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies.

Трети страни (като например рекламите от Google и Booking.com), може да използват бисквитки за техните си цели. Тези бисквитки са извън моя контрол. Платформата за кеширане, която използвам (CloudFlare) може да използва бисквитки с цел осигуряване на достъпа ви до сайта дори от несигурна мрежа.

Ако изобщо не искате да имате нищо общо с бисквитките не ползвайте Интернет или проверете документацията на вашият браузър за инструкции как да ги изключите. Този сайт би трябвало да работи и с изключени бисквитки.